U bevindt zich op: Home Links

Links

Op deze pagina vindt u diverse links naar relevante organisaties en websites.

Nationaal

Bureau GGO
Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (Bureau GGO) is in Nederland het contactpunt voor de informatieverstrekking mbt kennisgevingen en vergunningaanvragen op het gebied van ggo's.

COGEM
De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) adviseert de regering over de milieurisicoaspecten van genetisch gemodificeerde organismen en signaleert over ethische en maatschappelijke aspecten van genetische modificatie.

Ministerie van IenW
Website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met algemene informatie over biotechnologie, ggo's, publicaties en wetten en regels.

Ministerie van VWS
Website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

aCBG
Website van het agentschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

CCMO
De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing aan de daarvoor vastgestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap.

ToetsingOnline
Internetportal van de CCMO voor indiening en beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

NVGCT
De Nederlandse Vereniging voor Gen- en Celtherapie (NVGCT) streeft ernaar om de diverse publieksgroepen in ons land te informeren over onderzoek en toepassingen van gentherapie.

BVF platform
Een vereniging van en voor Biologische Veiligheidsfunctionarissen. Het platform beoogt de ontwikkeling van de biologische veiligheid in alle facetten van het vakgebied te bevorderen door een trefpunt te zijn voor biologische veiligheidsfunctionarissen in Nederland.


Internationaal

EMA
Het Europese bureau voor Geneesmiddelenbeoordeling. Het verkrijgen van een Europese handelsvergunning voor ggo-geneesmiddelen is mogelijk na een beoordeling door de EMA.

European Commission - Clinical trials
Website van de Europese Commissie met informatie over klinische studies.

EudraCT-portal
Database van alle klinische studies in de EU vanaf 1 mei 2004 overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG

Joint Research Centre
Database met gegevens over klinische studies en markttoelatingen zoals aangemeld onder de Europese Richtlijnen 2001/18/EG

Richtlijn 2001/18/EC
Deze richtlijn handelt over de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu. Het gaat hierbij om zowel klinische studies als marktaanvragen.

Richtlijn 2001/20/EC
EU-richtlijn Goede Klinische Praktijken.

Gene Therapy Net
Algemene informatie over gentherapie en verwijzingen naar databases met klinische studies. Ook is hier actueel nieuws te vinden over gentherapie en de voor gentherapie relevante regelgeving.

Contactinformatie

Loket Gentherapie
Coördinator: Dr. D.A. Bleijs

Postbus:
Postbus 1
Intern Postvak 1
3720 BA Bilthoven
The Netherlands

Adres:
Intern Postvak 1
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
The Netherlands

Tel: +31 30 274 7569
Fax: +31 30 274 4401
Internet: www.loketgentherapie.nl
Email: contact@loketgentherapie.nl

Bureau GGO, Dr. D.A. Bleijs
+31 30 274 2793
CCMO, Dr K.R.J. Vanmolkot
+31 70 340 6700

Zoeken:

Service