U bevindt zich op: Home Loket Gentherapie Betrokken Instanties COGEM

COGEM

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft tot taak de Minister van IenW op diens verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de risico’s van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) voor mens en milieu.

Hierbij adviseert de COGEM over de risico’s van vervaardiging en toepassingen van ggo’s, en over de veiligheidsmaatregelen die daarbij genomen moeten worden ter bescherming van mens en milieu. De COGEM adviseert bij gentherapie aanvragen niet over de mogelijke risico's voor de patiënt. De commissie adviseert betreffende de risico's van besmetting en verspreiding van het ggo voor behandelend personeel, familieleden en derden. Verder heeft de COGEM tot taak de betrokken ministers te informeren over ethische en maatschappelijke aspecten van handelingen met ggo’s. Bij vergunningaanvragen voor introductie in het milieu van ggo’s (waaronder gentherapie) vraagt de minister van IenW in de meeste gevallen in de ontwerpbeschikkingsfase advies aan de COGEM. De taak van de COGEM is vastgelegd in de Wet milieubeheer en verder omschreven in de Integrale Nota Biotechnologie (INB).

Gegevens en contactpersoon

Naam

Commissie Genetische Modificatie

Postadres

Postbus 578, 3720 AN Bilthoven

Bezoekadres

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven

Telefoon

030 274 2777

Fax

030 274 4476

Website

http://www.cogem.net/

Contactpersoon

Dr. R. (Rogier) van Gent

(rogier.vangent@cogem.net)

 

Contactinformatie

Loket Gentherapie
Coördinator: Dr. D.A. Bleijs

Postbus:
Postbus 1
Intern Postvak 1
3720 BA Bilthoven
The Netherlands

Adres:
Intern Postvak 1
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
The Netherlands

Tel: +31 30 274 7569
Fax: +31 30 274 4401
Internet: www.loketgentherapie.nl
Email: contact@loketgentherapie.nl

Bureau GGO, Dr. D.A. Bleijs
+31 30 274 2793
CCMO, Dr K.R.J. Vanmolkot
+31 70 340 6700

Zoeken:

Service