U bevindt zich op: Home Loket Gentherapie Betrokken Instanties VWS

VWS

De minister van VWS heeft de taak met betrekking tot voorgenomen gentherapieonderzoek een verklaring van geen bezwaar af te geven.

De Minister van VWS beslist op aanvragen op grond van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Deze verklaring wordt afgegeven na aanlevering van de benodigde informatie (dit is dezelfde informatie die ook bij de CCMO moet worden aangeleverd), indien bij controle van de EudraVigilance databank van de EMA (European Medicines Agency) geen bijwerkingen bij het onderzoeksgeneesmiddel zijn aangetroffen die onaanvaardbare risico’s voor de proefpersoon opleveren. Met ingang van 1 maart 2012 heeft het Ministerie van VWS haar taken als bevoegde instantie voor gentherapieonderzoek gedelegeerd naar het agentschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG).

Gegevens en contactpersoon

Naam

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tav bevoegde instantie (BI), p/a agentschap van het College ter  Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG)

Postadres

Postbus 8275, 3503 RG Utrecht

Bezoekadres

Graadt van Roggenweg 500, Utrecht

Telefoon

088 224 8000

Website

http://www.cbg-meb.nl/

Contactpersoon

Dr. R.M. (Martijn) van der Plas (info-bi@cbg-meb.nl)

 

Contactinformatie

Loket Gentherapie
Coördinator: Dr. D.A. Bleijs

Postbus:
Postbus 1
Intern Postvak 1
3720 BA Bilthoven
The Netherlands

Adres:
Intern Postvak 1
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
The Netherlands

Tel: +31 30 274 7569
Fax: +31 30 274 4401
Internet: www.loketgentherapie.nl
Email: contact@loketgentherapie.nl

Bureau GGO, Dr. D.A. Bleijs
+31 30 274 2793
CCMO, Dr K.R.J. Vanmolkot
+31 70 340 6700

Zoeken:

Service