U bevindt zich op: Home Loket Gentherapie Tips voor de aanvrager

Tips voor de aanvrager

Om de verschillende beoordelingsprocedures soepel te laten verlopen volgen hier een aantal tips.

Bij de beoordeling van gentherapieonderzoek komt verschillende wet- en regelgeving bij elkaar en zijn verschillende instanties betrokken. Voor het starten van klinisch gentherapie-onderzoek heeft de aanvrager dus een of meerdere van de volgende toestemmingen nodig:

  • Een positief oordeel van de CCMO
  • En verklaring van geen bezwaar van de Minister van VWS
  • Een vergunning van het ministerie van IenW

Dit zijn in formele zin drie separate procedures, maar er is naar gestreefd om het voor de onderzoeker zo eenvoudig mogelijk te houden. Het organiseren van een gezamenlijk vooroverleg en het combineren van de verschillende aanvraagformulieren zijn hier voorbeelden van. Toch zal het soepele verloop van de procedures voor een substantieel deel afhangen van de onderzoeker zelf.

Tips voor de aanvrager:

Contactinformatie

Loket Gentherapie
Coördinator: Dr. D.A. Bleijs

Postbus:
Postbus 1
Intern Postvak 1
3720 BA Bilthoven
The Netherlands

Adres:
Intern Postvak 1
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
The Netherlands

Tel: +31 30 274 7569
Fax: +31 30 274 4401
Internet: www.loketgentherapie.nl
Email: contact@loketgentherapie.nl

Bureau GGO, Dr. D.A. Bleijs
+31 30 274 2793
CCMO, Dr K.R.J. Vanmolkot
+31 70 340 6700

Zoeken:

Service