U bevindt zich op: Home Loket Gentherapie Tips voor de aanvrager Indienen van de officiële aanvraag

Indienen van de officiële aanvraag

Een aanvraag kan voor alle instanties tegelijk worden ingediend, maar het is aan te bevelen om voor elke instantie separaat in te dienen.

U hoeft niet te wachten tot alle aanvragen tegelijk kunnen worden ingediend. Als dat voor u meer opportuun is kunt u, als de aanvraag voor IenW reeds gereed is, alvast de vergunning op grond van het Besluit ggo bij IenW aanvragen. Doordat de procedure voor de IenW vergunning een wettelijk verplichte termijnen voor inzage door het publiek kent, is de daarvoor geldende totale termijn het langst (120 dagen). In afnemende volgorde van tijdsduur komen daarna de CCMO (90 dagen) en VWS (44 dagen). Inhoudelijk is het mogelijk om de IenW vergunning los van de andere toestemmingen te vragen omdat het onderzoeksprotocol geen onderdeel uitmaakt van de IenW aanvraag. 

In het aanvraagformulier Deel A mogen geen verwijzingen worden opgenomen naar Deel B of het CCMO onderzoeksdossier. In Deel A van het aanvraagformulier kan immers geen vertrouwelijke informatie worden opgenomen of naar worden verwezen.

Bij de beoordelingsprocedures is beschreven op welke wijze de afstemming van procedures is ingevuld en is de procedure per instantie meer in detail beschreven. Voor de afstemming tussen de verschillende instanties wordt aanbevolen dat de onderzoeker expliciet toestemming verleent voor overleg en uitwisseling van gegevens tussen de instanties over zijn aanvraag. Deze toestemming wordt aangegeven op het aanvraagformulier.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een aanvraag en de verdere procedures bij de beoordelende instanties.

Lees verder

Contactinformatie

Loket Gentherapie
Coördinator: Dr. D.A. Bleijs

Postbus:
Postbus 1
Intern Postvak 1
3720 BA Bilthoven
The Netherlands

Adres:
Intern Postvak 1
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
The Netherlands

Tel: +31 30 274 7569
Fax: +31 30 274 4401
Internet: www.loketgentherapie.nl
Email: contact@loketgentherapie.nl

Bureau GGO, Dr. D.A. Bleijs
+31 30 274 2793
CCMO, Dr K.R.J. Vanmolkot
+31 70 340 6700

Zoeken:

Service