Bijlagen bij een IenW vergunning; beschrijving van voorgenomen werkzaamheden (BVWbeschrijving van de voorgenomen werkzaamheden ), inhoud logboek en verslag van verrichte werkzaamheden (VVWverslag van de verrichte werkzaamheden ).