Bijlagen bij een IenW vergunning; beschrijving van voorgenomen werkzaamheden ( BVW beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden (beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden )), inhoud logboek en verslag van verrichte werkzaamheden ( VVW verslag van de verrichte werkzaamheden (verslag van de verrichte werkzaamheden )).