Op deze pagina vindt u diverse links naar relevante organisaties en websites.

Nationaal

Bureau GGO 
Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (Bureau GGOGenetisch Gemodificeerd Organisme ) is in Nederland het contactpunt voor de informatieverstrekking mbt kennisgevingen en vergunningaanvragen op het gebied van ggo's.

COGEM 
De Commissie Genetische Modificatie (COGEMCommissie Genetische Modificatie ) adviseert de regering over de milieurisicoaspecten van genetisch gemodificeerde organismen en signaleert over ethische en maatschappelijke aspecten van genetische modificatie.

Ministerie van IenW 
Website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met algemene informatie over biotechnologie, ggo's, publicaties en wetten en regels.

Ministerie van VWS 
Website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

aCBG 
Website van het agentschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

CCMO 
De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMOCentrale Commissie Mensgebonden Onderzoek ) waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing aan de daarvoor vastgestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap.

ToetsingOnline 
Internetportal van de CCMO voor indiening en beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

NVGCT 
De Nederlandse Vereniging voor Gen- en Celtherapie (NVGCTNederlandse Vereniging voor Gen- en Celtherapie ) streeft ernaar om de diverse publieksgroepen in ons land te informeren over onderzoek en toepassingen van gentherapie.

BVF platform 
Een vereniging van en voor Biologische Veiligheidsfunctionarissen. Het platform beoogt de ontwikkeling van de biologische veiligheid in alle facetten van het vakgebied te bevorderen door een trefpunt te zijn voor biologische veiligheidsfunctionarissen in Nederland.

Internationaal

EMA 
Het Europese bureau voor Geneesmiddelenbeoordeling. Het verkrijgen van een Europese handelsvergunning voor ggo-geneesmiddelen is mogelijk na een beoordeling door de EMAEuropean Medicines Agency .

European Commission - Clinical trials 
Website van de Europese Commissie met informatie over klinische studies.

EudraCT-portal 
Database van alle klinische studies in de EUEuropese unie vanaf 1 mei 2004 overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG

Joint Research Centre 
Database met gegevens over klinische studies en markttoelatingen zoals aangemeld onder de Europese Richtlijnen 2001/18/EG

Richtlijn 2001/18/EC 
Deze richtlijn handelt over de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu. Het gaat hierbij om zowel klinische studies als marktaanvragen.

Richtlijn 2001/20/EC 
EU-richtlijn Goede Klinische Praktijken.

Gene Therapy Net 
Algemene informatie over gentherapie en verwijzingen naar databases met klinische studies. Ook is hier actueel nieuws te vinden over gentherapie en de voor gentherapie relevante regelgeving.