De CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek ), VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en IenW kennen verplichte wijzigingsprocedures die voor lopend gentherapie-onderzoek ingediend moeten worden. Ook hiervoor geldt dat deze via het Loket Gentherapie ingediend moeten worden.