De CCMOCentrale Commissie Mensgebonden Onderzoek , VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en IenW kennen verplichte wijzigingsprocedures die voor lopend gentherapie-onderzoek ingediend moeten worden. Ook hiervoor geldt dat deze via het Loket Gentherapie ingediend moeten worden.

Wijzigingen CCMO / substantiële amendementen

Wijzigingen CCMOCentrale Commissie Mensgebonden Onderzoek / substantiële amendementen

Wijzigingen VWS

Wijzigingen VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijzigingen IenW

Wijzigingen IenW