De CCMOCentrale Commissie Mensgebonden Onderzoek , VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en IenW kennen verplichte periodieke rapportages en meldingen die voor lopend gentherapie-onderzoek ingediend moeten worden. Ook hier geldt dat deze direct bij de beoordelende instantie kan worden ingediend.

CCMO en VWS

Meldingen en rapportages voor CCMOCentrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

IenW

Meldingen en rapportages voor IenW