Het aanvraagformulier “Beoordeling van klinisch onderzoek met gentherapeutica” is ten gevolge van de verschillende beoordelingskaders uit twee delen opgebouwd: 

Deel A: Bioveiligheidsaspecten             
Deel B: Patiëntgerelateerde aspecten

In deel A van het aanvraagformulier wordt informatie verschaft die nodig is voor de vergunningverlening door het Ministerie van IenW. Deel B betreft het ABR-formulier samen met de overige documenten uit het standaard onderzoeksdossier dat door de CCMOCentrale Commissie Mensgebonden Onderzoek  en het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt gebruikt.

Voor deel A van het aanvraagformulier zijn verschillende versies beschikbaar omdat er verschillende aanvraagprocedures bestaan. Welke versie van het aanvraagformulier deel A u nodig heeft kunt u hieronder bepalen.

De aanvraag betreft een toepassing van:

Naakt DNA

Naakt DNA

Plasmide (naakt nucleïnezuur).

Virale vectoren

Virale vector

Genetisch gemodificeerde virale vector of met een virale vector ex vivo getransduceerde cellen.

Bacteriën

Bacterie

Genetisch gemodificeerde bacteriën.

Andere toepassingen

Voor alle andere toepassingen dient u eerst contact op te nemen om het juiste aanvraagformulier te kiezen.