Indien de verandering geen significante gevolgen heeft voor de milieurisicobeoordeling dan kan dit via een wijzigingsprocedure in de vergunning aangepast worden.

Bij een wijzigingsverzoek wordt per geval beoordeeld of deze wijziging met de wijzigingsprocedure kan worden doorgevoerd. Hierbij zal in de praktijk als criterium worden gehanteerd of de voorgenomen verandering geen significante gevolgen voor de milieurisicobeoordeling heeft, of dat deze om andere redenen een wijziging van de vergunning rechtvaardigt.

Om enig inzicht te geven in welke veranderingen in de meeste gevallen geen significante gevolgen hebben, worden hierna enige indicatieve voorbeelden gegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Een wijziging in de formulering van het DNA, waarbij bijvoorbeeld niet-genetisch gemodificeerde organismen worden toegevoegd in een polyvalent vaccin;
  • Een wijziging van het aantal toedieningen, de tijdstippen van toediening en/of dosering van het ggo;
  • Een vervanging, toevoeging of verwijdering in de monstername en/of de gevalideerde analysemethoden op monsters van de proefpersonen na toediening;
  • Een vervanging, toevoeging of verwijdering van additionele behandelmethoden, bijvoorbeeld de toepassing van chemotherapie;
  • Een vervanging, toevoeging of verwijdering van de marker- en reportergenen, bijvoorbeeld de toepassing van RFP (red fluorescent protein) in plaats van GFP (green fluorescent protein).