Download hier de aanvraagformulieren die van toepassing zijn voor klinische studies met genetisch gemodificeerde bacteriën.

Deel A: Bioveiligheidsaspecten

Deel B: Patiëntgerelateerde aspecten

Uitroepteken

Verdere informatie over hoe en wat u moet indienen is in onderstaand schema als overzicht te vinden en in detail beschreven op de pagina “Wat moet ik indienen voor de officiële aanvraag?

Figuur 1. Stroomschema met overzicht van documentenstroom voor officiële indiening bij Loket Gentherapie.