Deel A van het aanvraagformulier kunt u op elk moment indienen voor beoordeling door het ministerie van IenW.

Voor studies ingediend onder de Directive 2001/20/EC (CTD) kan deel B van het aanvraagformulier op elk moment ingediend worden. Dit wordt in tweewekelijkse vergaderingen van de CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek ) Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek  behandeld. Meer informatie over de CCMO vergaderingen vindt u op de CCMO website.