Deel A van het aanvraagformulier kunt u op elk moment indienen voor beoordeling door het ministerie van IenW.

Deel B van het aanvraagformulier kunt u op elk moment indienen en wordt in tweewekelijkse vergaderingen van de CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek  Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek  behandeld. Meer informatie over de CCMO vergaderingen vindt u op de CCMO website.