Deel A van het aanvraagformulier kunt u op elk moment indienen voor beoordeling door het ministerie van IenW.

Deel B van het aanvraagformulier wordt in maandelijkse vergaderingen van de CCMOCentrale Commissie Mensgebonden Onderzoek behandeld.

Hieronder vindt u de vergaderdata en de deadlines voor het indienen van deel B bij het Loket Gentherapie. Meer informatie over de CCMO vergaderingen vindt u op de CCMO website.