Een aanvraag kan voor alle instanties tegelijk worden ingediend, maar het is aan te bevelen om voor elke instantie separaat in te dienen.

U hoeft niet te wachten tot alle aanvragen tegelijk kunnen worden ingediend. Als dat voor u meer opportuun is kunt u, als de aanvraag voor IenW reeds gereed is, alvast de vergunning op grond van het Besluit ggo bij IenW aanvragen. Doordat de procedure voor de IenW vergunning een wettelijk verplichte termijnen voor inzage door het publiek kent, is de daarvoor geldende totale termijn het langst (120 dagen). In afnemende volgorde van tijdsduur komen daarna de  CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek ) (90 dagen) en  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (44 dagen) (termijnen voor geneesmiddelenstudies ingediend onder de Directive 2001/20/EC (CTD)). Inhoudelijk is het mogelijk om de IenW vergunning los van de andere toestemmingen te vragen omdat het onderzoeksprotocol geen onderdeel uitmaakt van de IenW aanvraag. 

In het aanvraagformulier Deel A mogen geen verwijzingen worden opgenomen naar Deel B of het CCMO onderzoeksdossier. In Deel A van het aanvraagformulier kan immers geen vertrouwelijke informatie worden opgenomen of naar worden verwezen.

Bij de beoordelingsprocedures is beschreven op welke wijze de afstemming van procedures is ingevuld en is de procedure per instantie meer in detail beschreven. Voor de afstemming tussen de verschillende instanties wordt aanbevolen dat de onderzoeker expliciet toestemming verleent voor overleg en uitwisseling van gegevens tussen de instanties over zijn aanvraag. Deze toestemming wordt aangegeven op het aanvraagformulier.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een aanvraag en de verdere procedures bij de beoordelende instanties.

Lees verder