SNIF Summary Notification Information Format (Summary Notification Information Format ) B Formulier

In het kader van de Europese kennisgevingsprocedure moet een Summary Notification Information Format (SNIF) worden ingevuld. In artikel 11 van Richtlijn 2001/18/EC is opgenomen dat er informatie uitwisseling is tussen de bevoegde instanties en de Europese Commissie. Dit houdt in dat de bevoegde instanties een samenvatting van het aanvraagformulier (SNIF formulier) naar de Commissie moeten zenden. Het SNIF formulier wordt op de website (http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/) van het Joint Research Centre van de Europese Commissie gepubliceerd. Andere lidstaten kunnen hier binnen 30 dagen op reageren. Tevens kan op verzoek van een lidstaat een afschrift van het volledige dossier opgevraagd worden.

Het betreffende SNIF B (‘other GMO’) formulier kan gedownload worden samen met het aanvraagformulier of apart via de website van het Joint Research Centre (http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/). Voorbeelden van eerder ingevulde SNIFs zijn eveneens op deze website te vinden.

Het SNIF formulier moet in het Engels worden ingevuld en dient als Word document per e-mail aangeleverd te worden aan Bureau  GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme ) via het Loket Gentherapie (contact@loketgentherapie.nl).